sta วิ่งรับข่าวดี

หุ้น STA วิ่งรับข่าวดี ก.พลังงาน สั่งกฟผ.ศึกษาใช้ยางเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า

ก.พลังงาน สั่ง กฟผ.ศึกษาใช้ยางเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า บล.หยวนต้า ชี้ส่งผลดีลดปริมาณยาง เป็นบวกหุ้นกลุ่มยาง หุ้น STA วิ่งรับข่าวดี