SPALI -ประทีป รอบอร์ดซื้อ MK

“ประทีป” อุ๊บรอบอร์ดเคาะปรับราคาซื้อ MK

“ประทีป” บิ๊กบอสศุภาลัย อุ๊บ !!! รอบอร์ดเคาะปรับราคารับซื้อหุ้น MK หรือไม่ หลังราคาบนกระดานพุ่งกระฉูด 40 % นับจากวันประกาศตั๊งโต๊ะซื้อหุ้น