SIMAT – ระงับประชุมม.100

SIMAT วิ่งโร่ร้องศาลระงับการประชุม ม.100 วันที่ 27 พ.ย.นี้

HoonSmart.com>> “ไซแมท”  วิ่งโร่ฟ้องผู้ถือหุ้น  7 ราย ร้องศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราว ระงับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มาตรา 100 วันที่ 27 พ.ย.นี้