PTTEP พบแหล่งก๊าซขนาดใหญ่ มาเลเซีย

PTTEP พบแหล่งก๊าซบิ๊กเบิ้ม โครงการซาราวักเอสเค ในมาเลเซีย

PTTEP เฮ !!!! พบแหล่งก๊าซขนาดใหญ่ หลุมสำรวจแรก  โครงการซาราวัก เอสเค 410 บี นอกชายฝั่งรัฐซาราวัก มาเลเซีย ถือเป็นการพบแหล่งก๊าซขนาดใหย่ที่สุดครั้งหนึ่งของ ปตท.สผ.