OTO – รายงานบัณฑิต สะเพียรชัย

มนุษย์ไฟฟ้า “บัณฑิต สะเพียรชัย” ผงาดแม่ทัพ+พาร์ทเนอร์ OTO

HoonSmart.com >>  “บัณฑิต สะเพียรชัย” การเข้ามาครั้งนี้ใน OTO มีความหมาย เพราะไม่ได้มาแค่ชื่อ แต่มาเป็นแม่ทัพ-พาร์ทเนอร์ พร้อมท้้งธุรกิจใหม่ที่ใส่เข้ามา จับตาการเปลี่ยนแปลงของ OTO นับจากนี้