MPIC – เปิดแผนธุรกิจ

MPIC เปิดแผนธุรกิจ “ขันเงิน” ตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้น 1.50 บาท

HoonSmart.com >> “ จิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน” ซีอีโอ MPIC เปิดแผนธุรกิจของกลุ่มทุนใหม่ ภายใต้การถือหุ้นใหญ่ “ขันเงิน ไทยเทเนี่ยม” มุ่งต่อยอดธุรกิจสร้างหนัง-จัดคอนเสิร์ต ผ่านช่องทางต่าง ๆ  และเตรียมตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้น 9 มิ.ย. – 13 ก.ค.นี้