MORE – ป. ไม่หนี

ยัน “ป. ” นักลงทุนรายใหญ่ไม่หนี เร่งเจรจาโบรก ฯ เคลียริ่งหุ้น MORE

HoonSmart.com>>ยัน “ป. ” นักลงทุนรายใหญ่ไม่หนี เร่งเจรจาโบรกเกอร์แก้ปัญหาหุ้น MORE ก่อนเคลียริ่งหุ้นวันจันทร์ 14 พ.ย.นี้ โบรกเกอร์ ยัน “ป” ติดต่อขอเจรจาแล้ว หลังพบความเสียหายกระจายไปยังโบรกเกอร์กว่า 10 ราย