Head Fake หลอกจนหัวปั่น

KTAM Focus : Head Fake หลอกจนหัวปั่น

“หันหลอก” หรือ “โยกหลอก” คงเป็นคำแปลภาษาไทยที่ใกล้เคียงสุดของ “Head Fake” ศัพท์กีฬาใช้กับเกมเช่น บาสเกตบอล หมายถึงยุทธวิธีที่ผู้เล่นแสร้งหันหน้ามองคล้ายจะส่งบอลไปทางหนึ่ง แต่เอาเข้าจริงกลับส่งในทิศทางตรงข้าม (หันซ้ายแต่ส่งขวา หรือ หันขวาแต่ส่งซ้าย) คำนี้ถูกยืมมาใช้อธิบายความเคลื่อนไหวในตลาดการเงินอยู่บ่อยๆเมื่อราคาสินทรัพย์หรือตัวแปรบางอย่าง “ขึ้นหลอก” (ขึ้นเพียงชั่วครู่แล้วลงยาว) หรือ “ลงหลอก” (ลงเพียงชั่วครู่แล้วขึ้นยาว)