EA – มาร์เก็ตแคป 2.56 แสนล.

EA นิวไฮรอบนี้ 2.56 แสนล้าน มาร์เก็ตแคปแซง GPSC-BBL

HoonSmart.com>>“ EA “ นิวไฮรอบนี้ เบ่งมาร์เก็ตแคป 2.56 แสนล้านบาท แซงหน้าแบงก์กรุงเทพ และ GPSC  ด้านโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ใกล้เป็นจริงตามแผน อยู่ระหว่างติดตั้งเครื่องจักร เตรียมโชว์ผลิตแบตเตอรี่ ก้อนแรก ปลายมี.ค.นี้