DW อ้างอิงหุ้นต่างประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงเกณฑ์รองรับ DW อ้างอิงหุ้นต่างประเทศ

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มสินทรัพย์อ้างอิงใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ให้ครอบคลุมหุ้นต่างประเทศ พร้อมปรับเกณฑ์การเคลื่อนไหวของราคา Ceiling และ Floor สำหรับ DW ที่อ้างอิงสินทรัพย์ต่างประเทศ และเพิ่มมาตรการการกำกับดูแลการซื้อขาย DW มีผลตั้งแต่ 13 ธ.ค.64 เป็นต้นไป