DCA MIX

บล.บัวหลวงแนะออมหุ้นทั่วโลกผ่าน ETF-DR ชูกลยุทธ์ “DCA MIX” หนึ่งเดียวในไทย

HoonSmart.com>> บล.บัวหลวง แนะเพิ่มโอกาสสร้างความมั่งคั่งระยะยาว ผ่านการออมหุ้นรอบโลก ด้วยหลักการลงทุนถัวเฉลี่ยต้นทุน (DCA) แบบรายวัน ผ่านกลยุทธ์น้องใหม่ “DCA MIX” หนึ่งเดียวในไทย มีให้เลือกลงทุนถึง 4 กลยุทธ์ย่อย ชูจุดเด่นกระจายการลงทุนใน ETF – DR ออกโดยบล.บัวหลวง ได้ถึง 10 หลักทรัพย์ พร้อมกำหนดสัดส่วนและปรับน้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละตัวได้ด้วยตัวเองตลอดทางการลงทุน