BE8- แผนปี 2565

BE8 เปิดแผนโตปี” 65 ลุยงานภาครัฐ-วิสาหกิจ

HoonSmart.com>>“อภิเษก เทวินทรภักดี “ ซีอีโอ BE8 เปิดแผนเติบโตปี 2565 รุกงาน CRM ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ สร้างแบรนด์ตัวเอง เพิ่มรายได้ค่าเช่าสิทธิการใช้ซอฟแวร์   เป้าหมายขยายเครือข่ายไปต่างประเทศ หลังตั้งสำนักงานย่อยเวียดนาม มองโอกาสเติบโตสูง