ALT – ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์

ALTจับมือม.ธรรมศาสตร์ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ

HoonSmart.com>>เอแอลที เทเลคอม จับมือภาคการศึกษา นำร่องบันทึกข้อตกลงกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบและเทคโนโลยีอัจฉริยะ หวังสร้างสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการศึกษาวิจัย และปฏิบัติจริง