ไฮยิลด์บอนด์

บลจ.เกียรตินาคินภัทร เสิร์ฟ “ไฮยิลด์บอนด์” ขายสถาบัน-ไฮเน็ตเวิร์ค

HoonSmart.com>> บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดขายกองทุนตราสารหนี้ High Yield ลงทุนต่างประเทศ สำหรับนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ มองเศรษฐกิจโลกแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง โอกาสเพิ่มผลตอบแทนและกระจายลงทุนตราสารหนี้เอกชนต่างประเทศที่ม่ความเสี่ยงสูง

บอร์ด ก.ต.ท.เห็นชอบเกณฑ์ตั้งกองทุน “ไฮยิลด์บอนด์” ขายสถาบัน-รายใหญ่

HoonSmart.com>> บอร์ดคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เห็นชอบหลักเกณฑ์ตั้งกองทุนตราสารหนี้ high yield bond เสริมสภาพคล่องบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ถูกกระทบ COVID-19 ตีกรอบให้ขายเฉพาะ “ผู้ลงทุนสถาบัน-รายใหญ่” กำหนดอายุกองทุนไม่เกิน 2 ปี คลอดภายในปี 64 ตั้งเงื่อนไขกองทุนสามารถลงทุนไฮยิลด์บอนด์ ไม่มีประเด็นเชิงลบด้าน CG สัดส่วนไม่น้อยกว่า 60% ด้านผู้ออกตราสารหนี้ต้องนำเงินไปชำระหนี้หุ้นกู้เดิม/strong>