ไทคอนทรัพย์เข้ากองทรัสต์

TICON โอนทรัพย์เข้า TREIT กำไร 1.4 พันล้าน

บอร์ดไทคอนฯ อนุมัติขายและโอนสิทธิการเช่าทรัพย์สินเข้าทรัสต์ TREIT มูลค่า 3,600 ล้านบาท จากมูลค่าตามบัญชีประมาณ 2,156 ล้านบาท