โรงไฟฟ้าใต้พิภพ

TLUXE คลอดวอร์แรนต์ 3 -ขายโรงไฟฟ้าใต้พิภพ

TLUXE แจกวอร์แรนต์ – 3 ให้ผู้ถือหุ้น เตรียมขายโรงไฟฟ้าพลังงานคามร้อนใต้พิภพ 15 โครงการ มุลค่ากว่า 1.3 พันล้านบาท