โกลบอลเฮลท์แคร์

เคแบงก์ ไพรเวทแบงกิ้ง ชูลงทุน “โกลบอลเฮลท์แคร์” สร้างผลตอบแทนระยะยาว

HoonSmart.com>> “เคแบงก์ ไพรเวทแบงกิ้ง” จุดกระแสลงทุนในโกลบอลเฮลท์แคร์ ผ่านกองทุน K-GHEALTH เน้นธีมการลงทุนระยะยาวจากนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ก้าวกระโดด ด้านการรักษาอย่างตรงจุด หรือการแพทย์แม่นยำ การวิเคราะห์ต้นเหตุสาเหตุของโรคจากพันธุกรรมในแต่ละบุคคล การสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองกับพฤติกรรมของผู้บริโภค รูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป ตอบโจทย์ New Normal และเทรนด์การเข้าถึงบริการสาธารณสุข ดูแลสุขภาพ และสังคมผู้สูงอายุ