เอไอเอ ประเทศไทย

เอไอเอฯมอบรางวัลสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี หนุนกาย ใจแกร่ง อาหาร สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

HoonSmart.com>>เอไอเอ ประเทศไทย มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนที่ซนะเลิศในโครงการ”สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี – AIA Healthiest Schools ปีที่ 2″ รวม 26 โรงเรียน