เอเชีย เวลท์

คลุกวงในหุ้น : “เอเชีย เวลท์” ฮึดสู้ค่าปรับ 5 ล้าน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด โบรกเกอร์เบอร์ 43 เตรียมยื่นประท้วงคำสั่งปรับวงเงิน 5.85 ล้านบาท ในความผิดทางวินัย ฐานปล่อยปละละเลยให้ลูกค้าต่างประเทศ ส่งคำสั่งขายหุ้น โดยไม่มีหุ้นในความครอบครอง