เสือใหญ่สเปเชี่ยล ….หยุด !! วงจรอุบาทว์ Short Sell