เร่งฉีดวัคซีน

กนง.มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยที่ 0.5%

HoonSmart.com>>กนง.มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.50%ต่อปี กระตุ้นรัฐเร่งจัดหาและการกระจายวัคซีนให้เพียงพอและทันการณ์ ระบุเป็นความเสี่ยงสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคต