เพชร โอสถานุเคราะห์

“โอสถสภา” เป้าหมายเข้าตลาดเป็นบริษัทมหาชนยั่งยืน

“โอสถสภา” เติบโตมาจากร้านขายยาเล็กๆ ที่สำเพ็ง เริ่มต้นจากยากฤษณากลั่นและยาทัมใจ จากนั้นนายสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ซึ่งเป็นบิดา ได้แปลงสภาพจากร้านขายยา เริ่มนำเข้าลิโพ เครื่องดื่มชูกำลังมาเปิดตลาดครั้งแรกในไทยและหลังจากนั้นแตกไลน์ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค