เบริล 8 พลัส

“เบริล 8 พลัส” ยื่นไฟลิ่งขาย IPO ไม่เกิน 50 ล้านหุ้นเข้า mai

HoonSmart.com>> “เบริล 8 พลัส” ยื่นแบบไฟลิ่งขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 50 ล้านหุ้น เข้าระดมทุนในตลาด mai ชูศักยภาพที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น แบบครบวงจรให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถองค์กรจากการใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนธุรกิจ