เงินเฟ้อพ.ย.

เงินเฟ้อพ.ย. หดตัว -0.41% ดัชนีอาหาร-เครื่องดื่มลดลง

HoonSmart.com>>กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยอัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ย.หดตัวน้อยกว่าตลาดคาดการณ์ และเทียบเดือนต.ค. -0.04% จากดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ อยู่ที่ 106.32 หดตัว 0.23% รวม 11 เดือนเงินเฟ้อหดตัวเฉลี่ย -0.90% คาดทั้งปี 2563 หดตัว -0.87%

เงินเฟ้อเดือนพ.ย.โตแค่ 0.94% คาดทั้งปี 1.12%

กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขเงินเฟ้อเดือน พ.ย.โต 0.94% ลดลงจากเดือนต.ค. จากราคาสินค้าไม่ใช่หมวดอาหารและเครื่องดื่ม รวม 11 เดือนขยายตัว 1.13% คาดทั้งปี 1.12% ส่วน Core CPI เดือนพ.ย.โต 0.69%