ฺํBYD – FA ให้ความเห็น

IFA แนะผู้ถือหุ้น BYD ไฟเขียวเพิ่มทุน-ซื้อกิจการ

HoonSmart.com>>”สยาม อัลฟา แคปปิตอล” ที่ปรึกษาการเงินอิสระ BํYD ไฟเขียวเพิ่มทุนเฉพาะเจาะจง , การให้กู้ยืมเงิน “ไทยสมายบัส” ขยายธุรกิจรถบัสไฟฟ้าสาธารณะให้บริการทั่วกรุงเทพ-ปริมณฑล