อาคเนย์

เครืออาคเนย์รวมไทยประกันภัย

ไทยประกันภัยตอมรับข้อเสนอเป็นพันธมิตรเครืออาคเนย์ ตั้งเป็นโฮลดิ้ง โอนหุ้นมูลค่า 25,000 ล้านบาทตอบแทน ตั้งโต๊ะซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้น TIC ราคา34.24 บาท