ออมเงิน

คอลัมน์ความจริงความคิด : การออมเงินที่ไม่ควรพลาด

การออมเงินที่ดี คือ การออมเงินที่ไม่เสี่ยง แถมได้ประโยชน์ทางภาษี ยิ่งได้ประโยชน์ทางภาษีแบบ 2 เด้ง คือ เงินที่ออมลดหย่อนภาษีได้ ผลตอบแทนที่ได้ไม่ต้องเสียภาษี ถ้าเราอยู่ในอัตราภาษีสูงสุด 30% หากเราออมเงิน 100,000 บาท เราจะทวงภาษีที่เสียให้สรรพากรคืนได้ 30,000 บาท แต่หากเราไม่ออมก็เท่ากับเรายอมเสีย 30,000 บาทเป็นภาษีให้สรรพากรฟรีๆ