หุ้นกู้ STARK

บลจ.วรรณแยกหุ้นกู้ STARK245A ออกจาก 2 กองทุน รักษาผลประโยชน์ผู้ถือหน่วย

HoonSmart.com>> บลจ.วรรณ ดำเนินการ Set Aside แยกหุ้นกู้ STARK รุ่น STARK245A ที่ลงทุนอยู่ใน 2 กองทุน ONE-FIXED และ ONE-FAR ออกจากกอง เพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุน กรณี STARK จ่ายคืนดอกเบี้ย-เงินต้นได้ตามกำหนด จะจัดสรรเงินคืนให้ผู้ถือหน่วย