หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน

MINT ออกหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่า 8,000 ลบ. ดอกเบี้ย 3.24-3.98% ต่อปี

HoonSmart.com>> “ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล” (MINT) ออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน 2 ชุด มูลค่ารวม 8,000 ล้านบาท ขายผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ชุดแรกอายุ 3 ปี 6 เดือน จ่ายดอกเบี้ย 3.24% ต่อปี ส่วนอายุ 10 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.98% ต่อปี จ่ายทุกๆ 6 เดือน อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ “A” แนวโน้ม “บวก”