หุ้นกู้การบินไทย

ก.ล.ต.ร่วมเป็น “ศูนย์ประสานงานหุ้นกู้ THAI อำนวยความสะดวกบุคคลทั่วไป

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.ร่วมเป็น “ศูนย์ประสานงานหุ้นกู้การบินไทย” เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา