หั่วปี้

ก.ล.ต.ขยายเวลา Huobi หยุดบริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลถึง 31 ส.ค.นี้

HoonSmart.com>> คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ Huobi ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราวต่อไปอีก เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขระบบงานและคืนทรัพย์สินลูกค้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ส.ค.64

บอร์ดก.ล.ต.สั่ง ‘หั่วปี้’ ส่งแผนแก้ระบบภายใน 5 วัน หวังคุ้มครองผู้ลงทุน

HoonSmart.com>> คณะกรรมการ ก.ล.ต.สั่ง “หั่วปี้ (ประเทศไทย)” ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล ส่งแผนแก้ไขและดำเนินการแก้ไข ระบบงานให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน เดทไลน์ 24 มี.ค.นี้ เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน