สำนักงานคดีแพ่ง

ก.ล.ต.เซ็น MoU “สำนักงานคดีแพ่ง” เพิ่มประสิทธิภาพบังคับใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง

HoonSmart.com>> สำนักงานก.ล.ต. ร่วมกับสำนักงานคดีแพ่ง สำนักงานอัยการสูงสุด (สำนักงานคดีแพ่ง) ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิดในตลาดทุน รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการ บุคลากร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ณ สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2563