สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

“สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์” ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 25.4 ล้านหุ้นเข้า mai

HoonSmart.com>> “สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์” เตรียมความพร้อมสยายปีกธุรกิจบรรจุภัณฑ์ รับภาพรวมตลาดขยายตัว ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. เสนอขาย IPO จำนวน 25.4 ล้านหุ้น ระดมทุนเข้าตลาด mai นำเงินใช้ขยายโรงงาน ลงทุนเครื่องจักรและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน