สมาคมสายการบินประเทศไทย

7 สายการบิน ร้องขอซอฟท์โลน 5 พันลบ. ต่อลมหายใจเฮือกสุดท้าย

HoonSmart.com>> “สมาคมสายการบินประเทศไทย” พร้อมกับ 7 สายการบิน ร้องขอรัฐเร่งให้ความช่วยเหลือ Soft Loan วงเงิน 5 พันล้านบาท รักษาสภาพพนักงาน และขอช่วยเหลือลดค่าบริการจัดจัดสรรจราจรทางอากาศ-ภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบิน เพื่อประคองตัวถึงสิ้นปี 2564 หวังกลับมาเริ่มบินได้บ้างในไตรมาส 4/2564 และเริ่มเห็นเดินทางต่างประเทศเพิ่มขึ้น กลางปี 2565