สมาคมธนาคารต่างประเทศ

“ธปท.-สมาคมแบงก์ไทย-แบงก์ต่างชาติ”ออกมาตรการเร่งด่วนช่วยลูกหนี้ที่กระทบจากล็อกดาวน์

HoonSmart.com>>ธปท.จับมือสมาคมแบงก์ไทยและแบงก์ต่างชาติออกมาตรการ”พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย”ให้ SMEs และรายย่อยเป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ ก.ค. 64 ย้ำลูกหนี้ที่มีศักยภาพควรชำระหนี้ต่อเนื่อง