วางแผนเกษียณ

คอลัมน์ความจริงความคิด : ข้อผิดพลาดในการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ

ใกล้ปลายปีก็ใกล้ฤดูเกษียณอายุกันแล้ว แม้จะเจอ Covid แต่ “Time and Tide wait for no man” แปลเป็นไทย “เวลาและวารี ไม่ใยดีจะคอยใคร” เมื่อถึงเวลา เราก็ต้องเกษียณ แต่ปัญหาคือ เราเตรียมพร้อมยัง

ความจริงความคิด : ถามตอบเกี่ยวกับการวางแผนเกษียณด้วยประกันสังคม

มนุษย์เงินเดือนอย่างที่เรารู้กัน เป็นกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องเกษียณอายุมากที่สุด เพราะรายได้ที่เคยมีก็จะกลายเป็น 0 บาท สวัสดิการรักษาพยาบาลที่เคยได้รับก็จะหมดไป แต่ในช่วงวัยเกษียณกลับเป็นช่วงที่มีปัญหาด้านสุขภาพมากที่สุด ทำนองว่า เกิด แก่ เจ็บ ตาย หนีไม่พ้น ยิ่งแก่ก็จะยิ่งป่วย แต่ยิ่งแก่ รายได้ก็ยิ่งไม่มี ทำไงดี