ลดหย่อนภาษี

ความจริงความคิด : เงื่อนไขลดหย่อนบุตร กับ บิดามารดา ยุบยับจริงๆ

6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2563 การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลไม่เป็นไปตามเป้า…เห็นข่าวนี้แล้ว ก็หวั่นใจว่าอนาคตอันใกล้นี้ สรรพากรคงขยันตามเก็บภาษีพวกเรามากขึ้น อยากแนะนำพวกที่ชอบหนีภาษี หรือชะล่าใจว่าสรรพากรตรวจไม่เจอว่า อย่าเสี่ยงดีกว่า เสียภาษีให้ถูกต้องเหอะ และแม้ภาษีจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ก็เป็นสิ่งที่สามารถบริหารเพื่อให้เสียให้น้อยที่สุดแบบถูกกฎหมายได้ เนื่องจากภาษีเงินได้ไทยคิดจากเงินได้สุทธิ และเป็นอัตราก้าวหน้า คือ ยิ่งเงินได้สุทธิสูงสุดเท่าไหร่ อัตราภาษีจะยิ่งสูงมากเท่านั้น จาก 0% วิ่งขึ้นไปได้ถึง 35% ดังนั้น การวางแผนภาษีจึงเป็นเรื่องทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เงินได้สุทธิต่ำให้มากที่สุด

บลจ.ธนชาต พร้อมให้ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง LTF/RMF ออนไลน์

บลจ.ธนชาต ชวนลูกค้าดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อ LTF/RMF ปี 2561 ผ่านธนชาตฟันด์ออนไลน์ เพื่อประกอบการยื่นภาษี ได้แล้ววันนี้

ความจริง ความคิด : สรุปค่าลดหย่อนภาษี อย่าลืมรีบใช้ให้ทันสิ้นปี 2561

การบริหารภาษีให้เสียภาษีน้อยที่สุดนั้น เป้าหมายคือ ทำให้เงินได้สุทธิเราต่ำให้มากที่สุด โดยกลยุทธ์ทำลายเงินได้สุทธิ มี3 กลยุทธ์หลักๆ คือ ลดเงินได้พึงประเมิน, เพิ่มค่าใช้จ่าย,เพิ่มค่าลดหย่อน