ลงทุน

ความจริงความคิด : การบริหารการเงินเพื่อการลงทุน

เมื่อพูดถึงการลงทุน คนส่วนใหญ่มักจะโลกสวยมองแต่กำไรหรือผลตอบแทนจนลืมมองถึงความเสี่ยงไปอย่างเช่นข่าว ไฮโซสาวอุบลเปิด ‘บ้านออมเงิน’ หลอกเหยื่อนับร้อย ก่อนหอบเงินหนี เสียหายกว่า 500 ล้าน แม้จะเกิดมาหลายครั้ง แต่ก็ยังมีคนหลงเชื่อสูญเสียเงินหลายล้านบาท หรืออย่างการลงทุนที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป อย่างเช่น bitcoin กองทุน หุ้น ฯลฯ คนส่วนใหญ่ก็มองแต่กำไรที่คาดว่าจะได้ ไม่มองถึงความเสี่ยงที่จะขาดทุนหรือเสียเงินเลย

ความจริงความคิด : การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน

ความเสี่ยง (Risk) เป็นคำที่เราได้ยินมานานแล้ว และเริ่มบ่อยขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ (อย่างแผ่นดินไหว หรือ สีนามิ) ความเสี่ยงทางการเมือง (ไม่ว่าจากปัญหาการเมืองหรือนโยบายรัฐบาล) ความเสี่ยงทางการเศรษฐกิจ หรือความเสี่ยงทางเงิน (อย่างเช่นหุ้น หรือ ทองคำ ราคาตกลงอย่างตอนนี้ไง)