รู้เรื่องเงิน.com

ก.ล.ต. ผนึกหน่วยงาน 12 แห่ง เปิดตัว “รู้เรื่องเงิน.com” สนับสนุนทักษะการเงิน

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. ได้รับมอบหมายจัดทำเว็บศูนย์รวม (web portal) ความรู้การเงินเพื่อคนไทย โดยมีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 12 แห่ง ร่วมเปิดตัวเว็บศูนย์รวม www.รู้เรื่องเงิน.com  รวมข้อมูลพื้นฐานด้านการเงินจากเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐเป็นแห่งแรกของไทย เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางการเงินด้วยตนเองของประชาชน ซึ่งเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว โดยครอบคลุมทุกช่วงวัย หลายอาชีพ