รางวัล

เซ็ทเทรด คว้า 2 รางวัลแอปพลิเคชันการลงทุน

เซ็ทเทรด ดอท คอมรับรางวัล แอปพลิเคชันการลงทุนในหุ้นและอนุพันธ์ที่ผู้พิการทางสายตาใช้งานได้สมบูรณ์ ออมหุ้นอย่างมีวินัยให้รู้จักในวงกว้าง