ราคาสินค้า

เดือนเม.ย.ของแพงขึ้น 1%

เงินเฟ้อเดือนเม.ย.เพิ่มขึ้น 1.07% รวม 4 เดือนเฉลี่ย 0.75% ผลจากราคาน้ำมันแพง ผัก ผลไม้ขึ้น ส่วนการบริโภค การลงทุนทั้งของรัฐและเอกชนยังดีต่อเนื่อง