รลงทุนยั่งยืน

ก.ล.ต.ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียม SRI Fund ถึงสิ้นปี 67 ส่งเสริมการลงทุนยั่งยืน

HoonSmart.com>> สำนักงานก.ล.ต. ออกประกาศขยายเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดตั้งและแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อเป็น “กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน”(Sustainable and Responsible Investing Fund : SRI Fund) ออกไปอีก 1 ปี จากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนธ.ค.66 เพื่อส่งเสริมการลงทุนที่คำนึงถึงความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง