ยื่นภาษีเงินได้

ความจริงความคิด : ใกล้เส้นตายยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว ยื่นกันยัง

30 มิถุนายนก็ถึงเส้นตายที่เราต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับคนที่ยื่นผ่าน internet กันแล้ว (แต่สำหรับคนที่ยื่นด้วยกระดาษเลยกำหนดไปตั้งแต่ 31 มีนาคมที่ผ่านมาแล้ว)