มหกรรมร่วมใจแก้หนี้

ธอส. ผนึกสถาบันการเงินรัฐ-เอกชน จัดร่วมใจแก้หนี้ จ.ชลบุรี 20-22 ม.ค.

HoonSmart.com>>ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” สัญจร ครั้งที่ 4 จ.ชลบุรี ร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ และหน่วยงานพันธมิตรเพื่อให้คำปรึกษา แก้ไขหนี้ เติมเงิน เสริมสภาพคล่องให้กับประชาชนพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 20-22 ม.ค.66