ภูเก็ตแฟนตาซี

“ซาฟารีเวิลด์-ภูเก็ตแฟนตาซี” ออกหุ้นกู้-ตั๋วบี/อี 685 ล้าน

“ซาฟารีเวิลด์” ระดมทุนออกตั๋วบี/อี อายุ 9 เดือน วงเงิน 185 ล้านบาท ดอกเบี้ย 7% ต่อปี นำเงินให้ “ภูเก็ตแฟนตาซี” ใช้ลงทุนโครงการคาร์นิวัลเมจิก รวมกับเงินที่ภูเก็ตแฟนตาซีรออกหุ้นกู้ 500 ล้านบาท