ภาษีเงินได้จากขายบ้านเก่า

คอลัมน์ความจริงความคิด : ขายบ้านเก่า ซื้อบ้านใหม่ใน 1 ปี

กลยุทธ์การวางแผนภาษีที่มากกว่าการซื้อประกันชีวิต หรือ ซื้อ RMF เพื่อลดหย่อนภาษี ฯลฯ หนึ่งในกลยุทธ์ คือ การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้จากขายบ้านเก่า และซื้อบ้านใหม่ใน 1 ปี