ภาษีมรดก

ความจริงความคิด : การวางแผนภาษีการรับมรดก 3

วันนี้เรามาคุยสรุปกันถึงเรื่องที่ค้างไว้เมื่อครั้งที่แล้ว ว่ามีวิธีง่ายๆในการบริหารภาษีการรับมรดกหรือไม่ แบบที่ไม่ต้องโอนสัญชาติ ไม่ต้องย้ายบ้านออกนอกประเทศ