ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ

สัมภาษณ์พิเศษ “ภัทธีรา” บล.ต้องช่วยคนไทยให้มั่นคงทางการเงิน

“ประเทศไทยจะอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว บริษัทหลักทรัพย์ จะต้องมีส่วนช่วยให้คนเข้าถึงสินค้าหรือบริการทางการลงทุนมากขึ้น เป็นหน้าที่ของเราในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับคนไทยในระยะยาว”​ ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ให้สัมภาษณ์ www.HoonSmart.com

เปิดใจ “ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ” : เส้นบางๆ ระหว่างเพื่อนกับการแข่งขัน

“ดิฉันไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใคร และแยกแยะได้ระหว่างเพื่อนในอุตสาหกรรมเดียวกัน กับการแข่งขัน ถ้าดิฉันไปนั่งในตำแหน่งอะไรก็ตามแล้วแข่งขันกับใครไม่ได้ ก็ไม่ถูก ดิฉันไม่เคยสนใจตำแหน่ง สนใจมาตลอดคือ การทำเพื่ออุตสาหกรรมตลาดทุน”