ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล

“ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล” ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 130 ล้านหุ้น เข้า SET

HoonSmart.com>> “ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล” (FTI) ธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำครบวงจร ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 130 ล้านหุ้น เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นำเงินขยายสาขา Aquatek และ Water Store ขยายกำลังการผลิตประกอบ และปรับปรุงคลังสินค้า และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต