พันธบัตรสีเขียว

TMB จับมือ IFC ออกพันธบัตรสีเขียวแบงก์แรกของไทย

“ธนาคารทหารไทย” ร่วมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IFC) ออกพันธบัตรสีเขียวมูลค่า 60 ล้านดอลลาร์ ประมาณ 1.85 พันล้านบาท เพื่อสนับสนุนทางการเงินกับโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้า 5 ปี ออก 470 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.5 หมื่นล้านบาท